Dokumenti


INFORMĀCIJA PAR ZIEDOJUMIEM

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu).

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu) un nav saņēmusi ziedojumus
(dāvinājumus).ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 43 865 403 kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro. Valmieras novada pašvaldības piederošo daļu skaits 41 003 081. Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošo daļu skaits 2 862 322.


INFORMĀCIJA PAR VALDI

Artis Jansons
Valdes priekšsēdētājs
Pilnvaras līdz 2025. gada 23. janvārim

Šobrīd:
SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Nodibinājums “Valmieras Sporta klubs” valdes loceklis
Biedrības “Valmieras Uzņēmēju klubs” valdes loceklis
Izglītība:
Viļņas Valsts Universitāte, Dabas zinātņu fakultāte.
Darba pieredze:
2002 - pašlaik
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
2010 - pašlaik
Nodibinājums “Valmieras sporta klubs” valdes loceklis
1996 - 2014
SIA “Salons” valdes loceklis
1992 - 1996
SIA “Nikola M” valdes loceklis
Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums 4531 EUR bruto
mēnesī.

Zigmunds Ezergailis
Valdes loceklis
Pilnvaras līdz 2025.gada 23.janvārim
Šobrīd:
No 2013. gada 20. jūnija SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” Valdes loceklis
Izglītība:
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Fiziskās kultūras/audzināšanas pasniedzējs
Pieredze:
No 2016. gada līdz 2022.gadam SIA “ Valmieras Olimpiskais centrs” Tehniskais direktors.
2008. gada līdz 2009. gadam Valmieras Bērnu Sporta skolas metodiķis.
Pieredze valsts mēroga sporta sacensību vadībā, kā galvenam tiesnesim. Veikta saimnieciskā
darbība sporta infrastruktūras sagatavošanā valsts un starptautiska mēroga pasākumu
norisei.
No 1987. gada līdz 2008. gadam Valmieras Valsts ģimnāzijas Sporta skolotājs.
Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums 3262 EUR bruto mēnesī.VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ