Kontakti

Kontaktinformācija

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs",
Čempionu iela 2, LV-4201, Valmiera, Valmieras novads
📞 Tālrunis: +371 20021004
✉️ E-pasts: info@voc.lv

Rekvizīti

SIA „VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS”
Vien.Reģ.Nr.54103025871
Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Luminor Bank A/S
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV92RIKO0000082565819

Viesnīca “Sports hotel” norēķiniem:
Banka: Luminor Bank A/S
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV11RIKO0000082565822

Sajūtu Parka atpūtas komplekss norēķiniem:
Banka: AS “SEB bank”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV13UNLA0050001139009

Mūsu komanda

Artis Jansons

Valdes priekšsēdētājs
✉️ artis.jansons@voc.lv
📞 +371 29234765

Zigmunds Ezergailis

Valdes loceklis/Tehniskais direktors
✉️ zigmunds.ezergailis@voc.lv
📞 +371 26100227

Jolanta Dukure

Attīstības nodaļas vadītāja
✉️ jolanta.dukure@voc.lv
✉️ jolanta@vocsports.lv
📞 +371 29878192

Sanita Ēvele

Grāmatvede
✉️ sanita.evele@voc.lv
📞 +371 20021028

Zane Zēvalde

Lietvede
✉️ info@voc.lv
📞 +371 20021028

Anita Upeniece

Vecākā projektu vadītāja
✉️ anita.upeniece@voc.lv
📞 +371 29110057

Inga Amerika

Peldbaseinu nodaļas vadītāja
✉️ inga.amerika@voc.lv
📞 +371 28640939
www.valmieraspeldbaseins.lv

Elīna Mičule-Bikauniece

Sporta veselības centra vadītāja, fizioterapeite
✉️ elina.micule@voc.lv
📞 +371 28345179
www.sportaveselibascentrs.lv

Monta Martinsone

Viesnīcas ''Sports hotel'' vadītāja
✉️ monta.martinsone@naktsmajas.lv
📞 +371 25464411
www.naktsmajas.lv

Iluta Urbanoviča

Sajūtu Parka Atpūtas kompleksa vadītāja
✉️ iluta.urbanovica@voc.lv
📞 +371 29802999
www.sajutuparks.lv

Zeltīte Pitura

Jāņa Daliņa stadiona pārzine
✉️ zeltite.pitura@voc.lv
📞 +371 29224290
www.janadalinastadions.lv

Ilze Štromberga

Spēka zonas vadītāja
✉️ ilze.stromberga@voc.lv
📞 +371 26622500

Jānis Sniedze

Saimniecības daļas vadītājs
✉️ janis.sniedze@voc.lv
📞 +371 29174815

Liene Nagle

Sporta kompleksa pārzine
✉️ liene.nagle@voc.lv
📞 +371 26657099

Miks Lipsbergs

Ledus halles pārzinis
✉️ miks.lipsbergs@voc.lv
📞 +371 25505389

Rasa Krūmiņa

Projektu vadītāja
✉️ rasa.krumina@voc.lv
📞 +371 26939539

Kristers Blūms

Sabiedrisko attiecību speciālists
✉️ kristers.blums@voc.lv
📞 +371 28341720