Jaunumi

Viena baseina vietā iegūsim piecus, + par jauno sporta kompleksu izmaksām!

Ir izskanējis viedoklis, ka 50 metru baseins būtu bijis piemērotāks sportistu vajadzībām. Kādēļ tika nolemts būvēt 25 metru baseinu, skaidroja SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Jansons.

Gatavojoties peldbaseina kompleksa projekta izstrādei, bija dilemma, būvēt 50 metru baseinu, uz ko ļoti mudināja Latvijas Peldēšanas federācija, vai 25 metru baseinu, kas būtu daudz piemērotāks Valmieras pilsētas iedzīvotāju skaitam. Ja Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Olimpiskais centrs  būtu piekrituši pirmajam variantam, tad pašlaik topošajā ēkā būvētu 50 metru, astoņu celiņu baseinu ar 1500 skatītāju vietām – lielāko kompleksu Latvijā. Taču, izvērtējot redzēto peldbaseinu kompleksos Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Portugāles pilsētās, kuras iedzīvotāju skata ziņā ir līdzvērtīgas Valmierai, izvēlējāmies būvēt daudzfunkcionālu sporta kompleksu ar vairākiem baseiniem un SPA zonu. Uzskatu, ka šāds risinājums ir piemērots Valmierai, jo tas nodrošinās visas sportistu vajadzības, gan arī piedāvās daudzveidīgas sporta, atpūtas un rehabilitācijas iespējas dažādām iedzīvotāju grupām. 

 „Ja būvētu 50 metru baseinu, tādas programmas kā peldēšana jaunajām māmiņām, jaundzimušajiem, bērniem un senioriem, ūdens aerobika un pēctraumu ūdens rehabilitācija nebūtu iespējams pilnībā īstenot, jo 50 metru baseins tā seklākajā daļā, saskaņā ar normatīviem, būtu 1,7 metrus dziļš. Faktiski peldbaseina ēkā atrastos viens liels peldbaseins, ar augstiem ekspluatācijas izdevumiem, kas ievērojami pārsniegtu tā ieņēmumus. Šīs izmaksas gultos uz visu Valmieras nodokļu maksātāju pleciem. „

Turpretī izvēlētais peldbaseinu kompleksa modelis ar pieciem dažāda izmēra un dziļuma baseiniem būs pieejams visiem iedzīvotājiem ar ļoti plašu pakalpojumu spektru, kas ļaus segt ar kompleksa uzturēšanu saistītās izmaksas. Jaunajā peldbaseina kompleksā papildus teicamu darba apstākļu nodrošināšanai Valmieras Bērnu sporta skolas peldēšanas nodaļas audzēkņiem un treneriem, plānojam piedāvāt dažādās peldētapmācības, peldēšanas un veselības uzlabošanas programmas mūsu reģiona iedzīvotājiem. Ar īpašām atlaidēm un piedāvājumiem uzrunāsim pilsētas pensionārus, daudzbērnu ģimenes, skolēnus un studentus. Visos peldbaseinos būs pieejams aprīkojums, lai tos varētu izmantot cilvēki ar speciālām vajadzībām. Pēc peldbaseina kompleksa nodošanas ekspluatācijā, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko centru īstenos peldētapmācības programmu visu pilsētas skolu 1. līdz 4. klašu skolēniem.

Lai nodrošinātu jaunā kompleksa pieejamību apmeklētājiem, tajā būs pieci, dažāda garuma un dziļuma peldbaseini. Seklākais baseins pašiem mazākajiem apmeklētājiem atradīsies SPA zonā, un tā dziļums būs 0,2 līdz 0,3 metri. SPA zonā atradīsies arī baseins ar straumes apli, četras pirtis, relaksācijas vannas un atpūtas zona ar saules gaismas un siltuma imitācijas lampām. Otrajā kompleksa zālē atradīsies divi 12,5 metru gari baseini. Vienā no tiem dziļums būs no 0,6 līdz 0,9 metriem, bet otrā no 0,9 līdz 1,1 metram. Šie baseini ir paredzēti peldētapmācību nodarbībām pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem, kā arī ūdens aerobikai, jaunajām māmiņām, senioriem un dažādām rehabilitācijas nodarbībām.  Savukārt lielo 25 metru peldbaseinu ar astoņiem celiņiem izmantos sportisti un peldēšanas entuziasti.              

„Izvēlētais risinājums, baseini un to dziļums ļaus optimāli tos izmantot iedzīvotājiem un sportistiem ar atšķirīgām peldēšanas prasmēm. Valmierā darbosimies līdzīgi Skandināvijas valstu modelim, par prioritāti izvirzot 100% peldētapmācību visiem pilsētas jauniešiem, lai līdz minimumam samazinātu traģisko negadījumu statistisku uz ūdens.“

Peldbaseina kompleksā papildus baseiniem un SPA zonai, atradīsies arī Sporta veselības centrs un vingrošanas zāle.

Runājot par sportistu trenēšanu, projekta tapšanas laikā mēs tikāmies ar daudziem treneriem, peldētapmācības profesionāļiem, peldēšanas entuziastiem un Latvijas Peldēšanas federācijas pārstāvjiem. Izaudzināt augstas klases sportistus, nākamos olimpiešus var arī 25 metru baseinā. Tas ir atkarīgs no daudzu faktoru kopuma – peldēšanas nodarbībām piesaistīto bērnu skaita, apmācību programmas, profesionāla un kvalitatīva trenera darba, kā arī pašu jauno sportistu motivācijas.

Latvija ir maza valsts. Lai audzinātu jaunās peldēšanas zvaigznes, tādās pilsētās kā Valmiera, Rēzekne, Jelgava pilnīgi pietiek ar 25 metru baseiniem. Latvijā, Rīgā, ir jābūt vienam, teicami aprīkotam 50 metru baseinam ar daudzām vietām skatītājiem, kur trenētos valsts labākie sportisti,  un kur varētu rīkot starptautiska mēroga sacensības. Šāda kompleksa uzturēšanai ir jābūt valsts, nevis pašvaldības, atbildībai.”

Līdzīgi situācija ir saistībā ar sporta manēžu, ko paredzēts būvēt J.Daliņa stadiona pārbūves gaitā. Tā tuvākajā nākotnē būs vienīgā vieglatlētikās manēža Latvijā, kas atbildīs visiem starptautiskajiem noteikumiem. Mums Valmierā ir nepieciešama efektīva, funkcionāla ēka – vieglatlētikas manēža – ar labiem, mūsdienīgiem treniņa apstākļiem. Infrastruktūra, ko pilsēta var atļauties uzturēt, kas tiks pilnvērtīgi izmantota sportam, aktīvam dzīvesveidam un dažādu sacensību rīkošanai. Tāpēc mēs ļoti rūpīgi analizējam projektā piedāvātos risinājumus, vērtējam visus resursus un potenciālās uzturēšanas izmaksas, lai veiktās investīcijas būtu pamatotas un sasniegtu mērķi.

„Atgriežoties pie Valmieras peldbaseina kompleksa jāmin, ka tā būvniecības kopējā platība ir 6546 kvm, tā izmaksas 7 954 927 eur, būvniecības izmaksas par 1 kvm sastāda 1215 eur.  Ņemot vērā peldbaseina būvniecības specifiku izmaksas par 1 kvm ir pilnībā atbilstošas esošajai būvniecības tirgus situācijai.“ Ir pilnīgi aplami salīdzināt divas būves tikai pēc to nosaukuma „peldbaseins“ un „peldbaseins“, neiedziļinoties katra objekta tehniskajā specifikācijā, risinājumos, kopējā būvapjomā, inženiertehniskajās niansēs un daudzās citās projekta detaļās, kā arī tajā, vai īstenojot projektu mēs domājam par risinājumiem daudzus gadus uz priekšu, par tehnoloģijām, kas kalpos, par  energoefektivitāti un ilgstpēju. Tā ir bezatbildība un neprofesionalitāte „izraut“ vienu skaitli no konteksta, salīdzināt projektus, rakstītājiem nesaprotot, kas tiek salīdzināts un kāpēc. Jāatgādina, ka peldbaseina kompleksa būvniecība tika izsludināta Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā, to vētīja un vērtēja daudzas puses, sekojot līdzi atbilstošākā un ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma izvēlei.

Valmierieši ir pelnījuši jaunu un skaistu peldbaseinu, ko varēs izmantot veselības stiprināšanai, aktīvai atpūtai un sportam, rehabilitācijai. Tas ir viens no projektiem, ko pilsētas attīstībā kā ļoti nozīmīgu un ilgi gaidītu ir minējuši iedzīvotāji, ko gaida mūsu izglītības iestāžu skolēni un pedagogi, sporta saime un daudzi apkārtējo novadu iedzīvotāji. Peldbaseins ir vēl viens pamatots ieguldījums infrastruktūrā, lai Valmiera kļūt vēl pievilcīgāka dzīves, darba un atpūtas vieta, spēcīgs reģiona attīstības centrs.