Jaunumi

Valmieras peldbaseina glābēji apmācīti pēc augstākajiem standartiem

Kamēr valmierieši cītīgi gaidīja Valmieras peldbaseina atvēršanos, vairākas dienas jaunie glābēji trenējās, lai atsvaidzinātu prasmes, paaugstinātu savu kvalifikāciju un Valmieras peldbaseinā varētu radīt drošus apstākļus ikvienam apmeklētājam.

Glābēju uz ūdens apmācības vadīja „Latvijas Pludmales glābēju asociācija” (LPGA) un apmācībās piedalījās starptautiski sertificēti ILSE (International Life Saving federation of Europe) instruktori no Latvijas ar ilggadēju darba pieredzi glābšanas dienestā.

Valmieras peldbaseina glābēji apguva pirmās palīdzības 15h programmu, ILSE glābēju apmācību programmu un pildīja starptautiskos glābēju normatīvus peldbaseinā. Mācības vairāku dienu garumā sastāvēja gan no teorētiskajām, gan no praktiskajām daļām. Peldbaseinā tika pildīti dažādi normatīvi, apgūti niršanas pamati, transportēšana, atbrīvošanās paņēmieni, bezkontakta glābšana, praktizēta peldēšana drēbēs un citi kombinētie uzdevumi.

Pēc apmācībām, teorētisko zināšanu pārbaudes, normatīvu nokārtošanas un testa sekmīgas nolikšanas, glābēji saņēma LPGA apliecību atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem pēc ILSE sistēmas, kā arī pirmās palīdzības apliecību.

Valmieras peldbaseins izsaka pateicību Latvijas Pludmales Glābēju Asociācijas instruktoriem par ieguldīto darbu glābēju apmācīšanā!

Vairāk foto: