Jaunumi

Tapis videomateriāls par motivāciju darboties

Sporta Veselības centrs  ir radījis videomateriālu kopumu par bērnu un jauniešu mentālo veselību. Materiāli  ir paredzēti:

– pedagogiem, ar mērķi tos izmantot savā pedagoģiskā darbā, lai runātu par šo tik aktuālo tēmu;

– vecākiem, bērniem, jauniešiem, ar mērķi  tuvāk izprast to, kas ar mums šobrīd notiek un kā tikt ar to galā;

Ja ir nepieciešamība iegūt papildus materiālus, iespējamo stundu saturu, plašāku mērķu un uzdevumu aprakstu, ko ir izveidojis Sporta psiholoģiskās sagatavošanas speciālists Guntis Jansons,  aicinām sazināties pa e-pastu: guntis.j@gmail.com.