Piedzīvojumu virpulī

Noslēgusies bērnu aktīvās atpūtas nometne “Piedzīvojumu X virpulī”

Šonedēļ no 17.-21. augustam Vidzemes Olimpiskajā centrā pirmo reizi norisinājās bērnu
aktīvās atpūtas nometne “Piedzīvojumu X virpulī”. Šīs nometnes mērķis bija uzlabot
ģimeņu situāciju tajās ģimenēs, kurās ir ierobežotas iespējas interesanti un saturīgi pavadīt
brīvo laiku. Šajā nedēļā bērni izbaudīja saistošu programmu ar kuras palīdzību apguva
jaunas sociālās iemaņas, prasmes, paplašināja redzesloku un zināšanas par aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes mērķa grupa bija bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai
nelabvēlīgi apstākļi (riska ģimenes), kuri dzīvo audžuģimenēs, pie aizbildņiem, no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, bērni, ar kuriem tiek veikts sociālās uzvedības korekcijas darbs.
Vecumposms no 9-16 gadiem izvēlēts, jo programma bija veidota ar salīdzinoši lielu patstāvīgu
darbošanās elementu kopu, kas piemērots jaunākā un vidējā pusaudžu vecuma bērnu īpatnībām,
attīstot bērnu komunikācijas prasmes, atbildīgumu, spēju darboties saliedēti un vienoti. Dalība
nometnē , darbošanās aktīvās atpūtas un sporta vidē veicināja bērnu pašapziņu un socializēšanos
sabiedrībā.

Nometnes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Vidzemes Olimpisko centru, Sajūtu parku, Daliņu
pludmali un citām sporta un aktīvās atpūtas bāzēm Valmieras tuvumā. Rīts bērniem iesākās ar rīta
rosmi, iepazīšanās spēli un kārtības, drošības noteikumiem. Tālāk jau sekoja katrai dienai konkrēta
aktivitāte. Bērni veica interaktīvus uzdevumus grupās, devās vides izziņas pārgājienos, apguva
dažādus sporta veidus (pludmales volejbols, peldēšana, braukšana ar riteņiem, futbols, golfs,
florbols, basketbols un SUPošanas meistarklase).

Jaunieši paši atzīst, ka šī bija iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku. Daudzi atzīst, ka
ir iegūtas jaunas prasmes, zināšanas un draugi. Aktivitātes, kuras jauniešus uzrunāja
visvairāk bija peldēšana un golfa apmācības, kuras bija jaunums gandrīz ikvienam
nometnes dalībniekam.

Nometnes pedagogi atzīst, ka bērni šajā nedēļā ir kļuvuši patstāvīgāki, prot uzņemties
atbildību un kļuvuši organizētāki: “Daudzi pirmajā dienā bija kautrīgi, klusi, taču uz nedēļas
vidu atvērās un kļuva daudz sabiedriskāki. Mācāmies izteikt viedokli un prezentēt savas
idejas, tas jauniešiem dod pārliecību un veicina pašapziņu, ka viņu teiktajā ieklausās. Daži
jau ir savstarpēji izveidojuši jaunas draudzības, uzlabojuši savu peldēt prasmi un padziļinājuši
izpratni par drošību uz ūdens.” Cerams visi būs ieklausījušies personības izaugsmes pedagoga
teiktajā un sekmējuši izpratni par pretinieka cieņas un godīgas spēles principu ne tikai sportā, bet arī
ikdienas darbos.

Pedagogi uzsver, ka arī viņiem šī nometne noteikti ir ieguvums un papildinājums savai
pieredzei un zināšanām. Būsim guvuši vērtīgu pieredzi, kuru būs iespējams izvērtēt, izdarīt
secinājumus un attīstīt. Turpmāk darbojoties un realizējot līdzīgu projektus “Ģimenei draudzīgas
pašvaldības” virzienā iegūtā pierdze kalpos kā vērtīgs resurss.

Nometni organizēja nodibinājums “Valmieras sporta klubs” sadarbībā ar Valmieras pilsētas
pašvaldību. Nometnes finansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros.
#SIF_vietagimenei