Jaunumi

Vidzemes Augstskolas studenti prezentē idejas Vidzemes Olimpiskā centra attīstībai

Nedēļas garumā, no 24. līdz 28. oktobrim intensīvā kursa Management simulation ietvaros, teju 90 Vidzemes Augstskolas studenti strādāja pie idejām, kas palīdzētu paplašināt un attīstīt Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) darbību.

dsc_0562

Studentiem tika dots uzdevums nedēļas garumā strādāt pie inovācijām un idejām, kas palīdzētu Vidzemes Olimpiskajam centram paplašināt darbību, kā arī uzlabot jau esošos pakalpojumus. Vidzemes Augstskolas (ViA) studenti tika sadalīti komandās, kuras sastāvēja no dažādu kursu un novirzienu studējošajiem. Katra komanda radīja jaunu zīmolu, kā daļu no jau esoša vai jauna VOC pakalpojuma. Katrs students varēja likt lietā savā kursā iegūtās zināšanas. Jau trešdien, 26. oktobrī jaunizveidotās grupas Trade Fair pasākumā prezentēja pirmās idejas. Studenti sniedza priekšlikumus, kā izmantot apkārt esošos resursus, lai paplašinātu darbību. Studenti ieteica izmantot Gaujas piedāvātās iespējas, plašāk attīstīt ziemas baudīšanas priekus un tālākā nākotnē apgūt jaunas darbības sfēras. Darba nedēļas noslēgumā, piektdien 28. oktobrī studentu jaunie zīmoli prezentēja gala idejas. Visām 15 grupām bija unikālas idejas, kā attīstīt un paplašināt Vidzemes Olimpiskā centra darbību. Uzsvars tika likts uz ziemas atpūtu, kā arī uz brīvdienu pakešu izveidošanu, kuras būtu iespējams iegādāties kā vienotu produktu, kas sastāvētu no vairākiem VOC pakalpojumiem.

Vidzemes Olimpiskā centra sporta dzīves organizatore Jolanta Dukure par sadarbību: “Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) sadarbību ar Vidzemes Augstskolu (ViA) vērtēju kā produktīvu un likumsakarīgu. Likumsakarīgu tāpēc, ka VOC un ViA ir ne tikai reģiona centri katrs savā sektorā, bet arī nozīmīgas organizācijas Latvijas mērogā. Tas ir tikai loģiski un likumsakarīgi, ka izveidojusies sadarbība tām esot vienā pilsētā. Kā produktīvu tāpēc, ka studentiem bija iespēja iepazīties klātienē ar VOC struktūrvienībām un to piedāvājumiem, kas ļāva ģenerēt un attīstīt savas idejas stipri pietuvinātas realitātei un jau eksistējošiem apstākļiem. Vairākas idejas esam atzinuši par vērtīgām, un apsveram iespējas tās iekļaut mūsu uzņēmuma pakalpojumu klāstā. Tāpat mēs noteikti vēlētos, lai idejas par sportisko aktivitāšu veicināšanu studentu vidū un sadarbību ar VOC kā par iespējamo to norišu vietu, būtu pamatā abu organizāciju sadarbībai jau pavisam tuvā nākotnē.”

Vidzemes Olimpiskais centrs izsaka pateicību ikvienam studentam par ieguldīto laiku un darbu, kā arī  paldies ViA pasniedzēju kolektīvam, par sadarbības organizēšanu.