Jaunumi

Valmieras tehnikumam veiksmīga sadarbība ar viesnīcu „Naktsmājas”

Viesnīcai „Naktsmājas” jau 4 gadu garumā ir izveidojusies veiksmīga sadarabība ar Valmieras tehnikumu, piedāvājot audzēkņiem iespēju iziet praksi un iegut jaunas zināšanas. Arī šogad jaunieši aktīvi iesaistās viesnīcas ikdienas darbos, lai pilnveidotu skolā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

Naktsmajas-23

Pēdējo gadu laikā viesnīcā „Naktsmājas” ir praksējušies daudzi Valmieras tehnikuma audzēkņi no dažādām vecuma grupām. Jautāta par to, kāpēc viņas audzēkņi izvēlas praksēties viesnīcā „Naktsmājas”, Valmieras tehnikuma pasniedzēja Irina Rudiņa atbild: „Ikdienā audzēkņi apgūst daudz un dažādas teorētiskās zināšanas taču mums vajag mazliet iziet ārā no skolas un pielietot šīs zināšanas arī kādā uzņēmumā. Mēs izvēlējāmies „Naktsmājas”, jo viņiem ir liela un plaša viesnīca, ļoti labs un atsaucīgs kolektīvs, kas ļauj mūsu audzēkņiem pilnveidot jau iegūtās iemaņas. Visvairāk es vēlētos uzsvērt tieši pretimnākošās istabenes un viesnīcas kolektīvu kopumā.” Pasniedzēja uzskata, ka šī sadarbība nes augļus abām pusēm, jo audzēkņi ir labi sagatavoti darbam reālā viesnīcas vidē un spēj veiksmīgi izpildīt uzticētos pienākumus.

Prakses laikā audzēkņi apgūst visdažādākās iemaņas, kuras ir nepieciešamas darbam viesnīcā, sākot no pareizas gultu klāšanas un sanitārā mezgla iekārtošanas, līdz pat apmeklētāju psiholoģijas izzināšanai. Pirms nedaudz vairāk kā nedēļas trešā kursa audzēkņiem tika dota iespēja 5 dienu garumā šīs prasmes pilnveidot viesnīcā. Pasniedzēja I.Rudiņa sniedza nelielu ieskatu par aizvadīto praksi: „Audzēkņi bija ļoti apmierināti. Viņiem netika uzdoti pārcilvēciski grūti uzdevumi, līdz ar to audzēkņi varēja vieglāk iejusties darba vidē un ātrāk sākt demonstrēt savas iemaņas. Ja bija lietas, kuras uzreiz nevarēja saprast, tad istabenes ļoti pretimnākoši visu paskaidroja un palīdzēja.” Savukārt tehnikuma audzēkne Annija stāsta, ka praksēties bijis interesanti un vērtīgi: „Guvu izpratni par to kā notiek ikdienas darbs viesnīcā. Darbinieki ir ļoti atsaucīgi un laipni. Nevienā mirklī neradās pārpratumi un varējām veiksmīgi sastrādāties. Istabenes pastāsta, kas ir nepareizi izdarīts vai arī paslavē par pareizi izdarīto. Nekāda spiediena nebija. Labprāt atgriezīšos vēl.”

Arī „Naktsmājas” vadītāja Monta Martinsone neslēpj prieku par sadarbību: „Lai arī tehnikuma audzēkņu praksēšanās pie mums viesnīcā prasa no mūsu darbiniekiem papildus papildus enerģiju un laiku, esam priecīgi, ka šāda sadarbība ir. Vairāki audzēkņi arī vēlāk pie mums atgriežas lai izietu skolas lielo praksi, vai arī piesakās pie mums darbā. Līdz ar to viņu apmācīšanā jau ir jāiegulda mazāk darba, jo viņiem ir lielāka izpratne par darba kārtību pie mums. Paldies Valmieras tehnikumam, kurš izvēlējās mūs kā uzņēmumu, kurā audzēkņiem noris praktiskās nodarbības.”