IEPIRKUMI

2024

Iepirkums ID Nr. VOC/2024/4 “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkums ID Nr.VOC/2024/3  “PELDBASEINA ŪDENS APSTRĀDES ĶĪMISKO LĪDZEKĻU IEGĀDE UN PIEGĀDE”

Atkārtots Iepirkums ID Nr. VOC/2024/1  “Ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība uz Vaidavas ielu 15, Valmierā, Valmieras novadā”:

Iepirkuma ID Nr. VOC/2024/1  “Ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība uz Vaidavas ielu 15, Valmierā, Valmieras novadā”:

2023

OTRĀ RAKSTISKĀ IZSOLE „Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai struktūrvienībā “Jāņa Daliņa stadions” (lejupielādēt Word formātā)

Izsoles instrukcija Telpu nomai J. Daliņu stadionā, ēdināšnas nodrošināšanai (lejupielādēt Word formātā)

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu  (lejupielādēt Word formātā)

Sporta grīdas seguma iegāde ID Nr. VOC/20231/1 nolikums (lejupielādēt Word formātā)

2022

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas nolikums. (lejupielādēt Word formātā)

INSTRUKCIJA SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” IZSOLE “Par automašīnas ŠKODA RAPID pārdošanu par brīvu cenu” (lejupielādēt Word formātā).

INSTRUKCIJA SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” PIRMĀ RAKSTISKĀ IZSOLE “Par telpu iznomāšanu biroja telpu ierīkošanai(lejupielādēt Word formātā).

2021

INSTRUKCIJA SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” īpašumā esošās kustamās mantas pirmās mutiskās izsoles noteikumi “Automašīnas ŠKODA RAPID atsavināšana” (PĀRTRAUKTS) .

INSTRUKCIJA Pirmās rakstiskās izsoles “Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas un slidu asinātavas ierīkošanai(lejupielādēt word formātā). LĒMUMS

INSTRUKCIJA Pirmās rakstiskās izsoles “Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai struktūrvienībā “Jāņa Daliņa stadions” (lejupielādēt word formātā).
Telpu plāns.

INSTRUKCIJA  Pirmās rakstiskās izsoles „Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Valmieras peldbaseinā”: (lejupielādēt word formātā).
Telpu plāns.

2020

Atklātais konkurss “Par Mākslīgā seguma futbola laukuma zemtribīņu telpu izbūvi” (ID Nr. VOC/2020/1)
Iepirkuma dokumentācija atrodama šeit: https://failiem.lv/u/z8dvkpqbz
Projekta dokumentācija atrodama šeit: https://failiem.lv/u/y9z8zszhh
Vērtēšanas protokols.
1. kārta.
2. kārta.
3. kārta.
Lēmums par uzvarētāju.

INSTRUKCIJA „Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Valmieras peldbaseinā” (lejupielādēt word formātā). 

Telpu plāns.

LĒMUMS

PRECIZĒTA INSTRUKCIJA „Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Valmieras peldbaseinā” (lejupielādēt word formātā). 

PRECIZĒJUMS: Pieteikuma termiņš: 2020.gada 22.septembris līdz plkst.11:00

Telpu plāns.

LĒMUMS

 

INSTRUKCIJA „Par telpu iznomāšanu slidu asināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” (lejupielādēt word formātā).
Telpu plāns. Lēmums par uzvarētāju. Līgums.

INSTRUKCIJA „Par telpu un teritorijas iznomāšanu sezonālās tirdzniecības vietas ierīkošanai” (lejupielādēt word formātā).
Tehniskās specifikācijas pielikums. Lēmums par uzvarētāju. Līgums.

2019

INSTRUKCIJA “Automašīnas Škoda OCTAVIA atsavināšana par brīvu cenu” (lejupielādēt word formātā). 

Izsoles protokols

Līgums 

Izsole “Par telpu iznomāšanu biroja telpu ierīkošanai” 2019.gada 27.jūnijā, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā), PLĀNS (lejupielādēt). Lēmums par uzvarētāju. 

Izsole “Par telpu iznomāšanu tirdzniecības vietas vai biroja ierīkošanai” 2019.gada 27.jūnijā, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā), PLĀNS (lejupielādēt);   Rezultāti.

Izsole “Par telpu iznomāšanu restorāna ierīkošanai” 2019.gada 27.jūnijā, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā), PLĀNS (lejupielādēt). Lēmums par uzvarētāju. 

Izsole “Autotransporta atsavināšana” 2019.gada 26.jūnijā, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā).

Noslēguma protokols.

Izsole “Automašīnas ŠKODA RAPID atsavināšana” 2019.gada 15.maijā, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā)  –  REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANAS PROTOKOLS

 

Izsole “Mākslīgā futbola laukuma segums”  2019.gada 7.maija, ar Iepirkumu komisijas lēmumu – Instrukcija (lejuplādēt word formātā)       – REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANAS PROTOKOLS  – LĪGUMS

 

Iepirkuma ID Nr. VOC 2019/2 “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA vajadzībām” (lejupielādēt word formātā), Lēmums par uzvarētāju, Iepirkuma līgums

 

Iepirkuma ID  Nr. VOC/2019/1 “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA” (PĀRTRAUKTS) Protokols: lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 

 


2018

Iepirkuma ID Nr. VOC 2018/4 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona esošā norobežojošā žoga demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas ielā 91, Valmierā”

Pielikums Nr.1. Iepirkuma noteikumi (lejupielādēt word formātā), Pielikums Nr.2. Būvvaldes lēmums , Pielikums Nr.3. , Pielikums Nr.4. , Pielikums Nr.5. , Pielikums Nr.6. Apliecinājuma karte , Pielikums Nr.7. , Pielikums Nr.8.  , Pielikums Nr.9. , Pielikums Nr.10. , Pielikums Nr.11. , Pielikums Nr.12. Darbu apjomi , Pielikums Nr.13. Iepirkums pārtraukts

 

Iepirkuma ID Nr. VOC 2018/3 ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”

Pielikums Nr.1. Iepirkuma noteikumi (lejupielādēt word formātā), Pielikums Nr.2. Būvvaldes lēmums , Pielikums Nr.3. , Pielikums Nr.4. , Pielikums Nr.5. , Pielikums Nr.6. Apliecinājuma karte , Pielikums Nr.7. , Pielikums Nr.8. , Pielikums Nr.9. , Pielikums Nr.10. , Pielikums Nr.11. , Lēmums par uzvarētāju , Iepirkuma līgums , Grozījumi iepirkuma līgumā

Pirmās mutvārdu izsoles noteikumi: “Melnās gumijas stadiona seguma loksnes”., Izsoles rezultāti 

Iepirkuma ID Nr.VOC/2018/2 ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” noteikumi (lejupielādē dokumentu word formātā šeit)

Pielikums Nr. 1 (Valmiera_Rigas-91_stadions-UKT-1_3_kor-UKT-2A), Pielikums Nr. 2 (Valmiera_Rigas-91_stadions-UKT-1_3_kor-UKT-1A), Pielikums Nr. 3 (AK_Būvvaldes lēmums_saskaņots_03.05.2018), Pielikums Nr. 4 (ACO_Multiline), Pielikums Nr. 5 (19._VOC_2017_stadions_topo_ Model (1)), Pielikums Nr. 6 (14._ELT-1) , Pielikums Nr. 7 (13._Valmiera_Rigas-91_stadions-GP-2A-genplans) , Pielikums Nr. 8 (12._Valmiera_Rigas-91_stadions_GP-1A-vispar.radit) , Pielikums Nr. 9 (7-10 Multiline uzstādīšana), Pielikums Nr. 10 (1.-11._Teksts), IEPIRKUMA REZULTĀTI 

Iepirkuma ID Nr.VOC/2018/1 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” (lejupielādē dokumentu word formātā šeit), Atbildes uz jautājumiem , Iepirkums pārtraukts 


2017

Pirmā rakstiskā izsole: Par zemes nomu kioska darbības nodrošināšanai”. GROZĪJUMI.

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/7 Finanšu līzinga pakalpojums Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādei

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/5  Par Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādi

Pirmā rakstiskā izsole: „Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojuma sniegšanai”

Otrā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai

Cenu aptauja: “Par vietas iznomāšanu izbraukuma tirdzniecības nodrošināšanai Sajūtu Parka atpūtas kompleksā”


2016

7. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/7

Nosaukums: „Par Sajūtu parka Takas kokos 2.kārtas būvniecību un Baskāju takas rekonstrukciju, Sajūtu Parka konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”

6. iepirkuma ID Nr. VOC/2016/6

Nosaukums: „Degvielas iegāde”

5. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/5

Nosaukums: „Finanšu līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

4. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/4

Nosaukums: “Operatīvā līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

3. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/3

Nosaukums: “Par autotransporta piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

2. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/2

Nosaukums: “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

1.Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/1

Nosaukums: “Par Sajūtu parka Takas kokos rekonstrukciju un Baskāju takas projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”


2015

“Par profesionālās kombinētās grīdas uzkopšanas mašīnas iegādi” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/11)

“Par specializēto video ekrānu un sporta rezultātu tablo sistēmas iegādi, montāžu un integrēšanu esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/10)

 “Par elektroinstalācijas (apgaismojuma tīkla) projektu izstrādi un LED gaismekļu iegādi un montāžu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” universālās sporta spēļu zāles un ledus halles vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/9)

“Par pārvietojamu basketbola grozu konstrukciju iegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/8)

“Par skaņas aparatūras piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/7)

 Par poligrāfijas un drukas darbu veikšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/6)

„Par kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” organizētajos pasākumos” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/5)

„Par Valmieras piedzīvojumu parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/4)

„Par apsardzes tehniskās sistēmas nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” struktūrvienībās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/1)

2014

„Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/2)

„Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nekustamā īpašuma (Rīgas ielā 91, Valmierā), kadastra Nr.9601 503 1204, sastāvā esošās būves – sporta ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 003 1202 008, daļas rekonstrukcijas vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/1)