Dalībnieki

4.klašu D
Straupes pamatskola 4.kl.
Valmieras Pārg.sāk.sk. 4.a I
Valmieras Pārg.sāk.sk. 4.a II
Blomes pamatskola 1.- 4.
Brenguļu sākumskola 4
Vijciema sākumskola 4
5.klašu D
Cēsu pils. Vsk. 5.a, I
Cēsu pils. Vsk. 5.a, II
Valmieras Viestura vsk. 5.a I
Valmieras Viestura vsk. 5.a II
Valmieras sāk.sk. 5.b
Mazsalacas vsk. 5, I
Mazsalacas vsk. 5, II
Straupes pamatskola 5
Cēsu pils. Vsk. 5b, I
Cēsu pils. Vsk. 5b, II
Priekuļu vsk. 5.b I
Priekuļu vsk. 5.b II
Liepas pamatskola 5.a
Naukšenu Nov. vsk. 5
Valmieras sāk.sk. 5.a
Valmieras Pārg.sāk.sk. 5 a
Burtnieku A.vsk. 5
Raunas vsk. 5
Valmieras Pārg.sāk.sk. 5.d I
Valmieras Pārg.sāk.sk. 5.d II
Limbažu sākumskola 5.kl
Strenču Nov. vsk. 5.kl
6.klašu D
Burtnieku A.vsk. 6..kl
Raunas vsk. 6..kl
Saulkrastu vsk. 6a
Saulkrastu vsk. 6b I
Valmieras Viestura vsk. 6b II
Strenču Nov vsk. 6
Rencēnu pamatskola 6
Valmieras Viestura vsk. 6.a I
Valmieras Viestura vsk. 6.a II
Blomes pamatskola 6
Priekuļu vsk. 6.a I
Priekuļu vsk. 6.a II
Straupes pamatskola 6
Trikātas pamatskola 6
Mazsalacas vsk . 6
Valmieras Pārgaujas sāk.sk. 6.a I
Valmieras Pārgaujas sāk.sk.. 6.a II
Kocēnu pamatskola 6
Limbažu sākumskola 6.kl
Naukšenu Nov. vsk 6.kl.
Stalbes pamatskola 6..kl
7.klašu D
Mazsalacas vsk. 7 I
Mazsalacas vsk. 7 II
Naukšenu Nov. vsk. 7
Valmieras Valsts Ģimnāzija 7
Limbāžu Nov. Ģ. 7
Priekuļu vsk 7b I
Priekuļu vsk 7bII
Matīšu pamatskola 7
Burtnieku A.vsk. 7
Raunas vsk. 7
Stalbes vsk. 7
Kauguru pam.sk. 7
Valm.Pārg.Valsts Ģ. 7
Blomes pam.sk. 7
Blomes pam.sk. 7 I
Valm.Pārg.Valsts Ģ. 7c I
Valm.Pārg.Valsts Ģ. 7c II
Priekuļu vsk. 7.a
8.klašu D
Valmieras Valsts Ģimnāzija 8.b
Mazsalacas vsk. 8 I
Mazsalacas vsk. 8 II
Valmieras Viestura vsk. 8b I
Valmieras Viestura vsk. 8b II
Limbāžu Nov. Ģ. 8
Pāles pamatskola 8
Matīšu pamatskola 8
Valmieras Viestura vsk. 8c I
Valmieras Viestura vsk. 8c II
Kocēnu pamatskola 8 I
Valm.Pārg.Valsts Ģ. 8
Stalbes pamatskola 8
Raunas vsk 8 kl
Burtnieku A.vsk 8.kl